A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Оголошення про прийом документів на вакантну посаду діловода сектору документального забезпечення РСЦ МВС


Оголошення про прийом документів на вакантну посаду діловода сектору документального забезпечення РСЦ МВС в Полтавській області

Вимоги до кандидата:

 1. Початкова професійна чи повна середня загальна освіта.
 2. Вільне володіння державною мовою.
 3. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
 4. Особисті якості: вміння працювати з інформацією, вміння працювати в команді, здатність приймати зміни та змінюватися, відповідальність, уважність до деталей, ініціативність, стресостійкість, орієнтація на обслуговування, клієнтоорієнтованість, комунікабельність.
 5. Знання законодавства України: Конституції України, законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів МВС України, інших нормативно-правових актів, інструктивних і методичних документів, що регулюють діяльність системи сервісних центрів МВС. Повний список можна знайти за посиланням — http://hsc.gov.ua/publichna-informatsiya/normativna-baza/.

 Основні посадові обов’язки:

1. контролює правильність оформлення виконавцями вихідних та внутрішнього обігу документів, а також проводить їх реєстрацію та відправлення; формує справи, веде їх облік по інвентарній книзі;

2. розробляє номенклатуру справ, веде справи, зберігає та організовує їх      знищення у встановленому порядку;

3. приймає, реєструє та організовує первинний розгляд звернень, скарг та пропозицій  громадян,   запитів і звернень народних депутатів України, інформаційних та адвокатських запитів, а також  організовує та здійснює  відповідну звітність. Проводить аналіз вказаної роботи та підготовку його розгляду на нарадах РСЦ МВС;

4. забезпечує контроль за виконанням працівниками центру резолюцій керівництва та контрольних термінів доповіді документів;

5. відповідає за збереження справ та журналів, веде архівну роботу в  РСЦ МВС;

6. приймає, реєструє кореспонденцію і направляє її до структурних підрозділів РСЦ МВС;

7. відправляє відповідну документацію адресатам;

8. веде облік отриманої і відправленої кореспонденції, систематизує і зберігає документи поточного архіву РСЦ МВС;

9. готує і формує  архів регіонального сервісного центру;

10. знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

11. здійснює друкування і розмноження кореспонденції, своєчасне доведення її до відома виконавців, визначених у резолюції керівництва РСЦ МВС, у необхідних випадках видає копії, витяги й довідки з документів, завіряє їх;

12. регулює проходження документів та контролює їх виконання  в установлені строки.

13. здійснює пакування поштової та фельд’єгерської кореспонденції, визначає вартість поштових відправлень, обробляє їх на маркувальній машині.

Проведення відбору складається з 2 етапів:

 1. прийом документів і співбесіда з сектором персоналу  РСЦ МВС;
 2. проведення групової співбесіди.

 Прийом документів:

Документи подаються кандидатами особисто до сектору персоналу  РСЦ МВС в Полтавській області, який знаходиться за адресою: Полтавська область, Полтавський район, село Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В.

Строк подачі документів до 15 квітня 2019 року  включно, в будні з 9.00 до 17.00.

 Перелік документів, необхідних для участі у відборі:

 1. копію паспорта громадянина України та пред’явити оригінал;
 2. копію трудової книжки;
 3. копію військового квитка;
 4. копію (копії) документа (документів) про освіту з додатками;
 5. згода на обробку персональних даних (бланк видається під час прийому документів);

додатково можуть бути подані:

 1. резюме у довільній формі з фото;
 2. мотиваційний лист про бажання працювати на обраній посаді, написаний кандидатом;
 3. рекомендаційні листи за наявності (характеристики) з попередніх місць роботи або навчання;

 Контактна інформація:

Садовська Оксана Олегівна, провідний спеціаліст сектору персоналу РСЦ МВС в Полтавській області,  телефон (0532) 59-07-36, e-mail: info_pol@hsc.gov.ua