A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Оформлення та видача дозволу на встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних звукових та/або світлових сигнальних пристроїв синього чи жовтого кольору


Місцезнаходження надання послуги:

ТСЦ МВС

Контакти відділу ГСЦ МВС:

(044) 374-13-68
Необхідні документи для отримання дозволу на встановлення спеціальних світлових сигнальних пристроїв на транспортних засобах:

 1.  Для отримання дозволу на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності:
  • заяву суб’єкта охоронної діяльності із зазначенням повного переліку транспортних засобів, на які мають бути видані дозволи;
  • копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, зазначених у заяві;
  • завірену відповідно до вимог законодавства копію наказу, яким визначено, що саме ці транспортні засоби є транспортом реагування суб’єкта охоронної діяльності відповідно до Закону України «Про охоронну діяльність»;
  • акт обстеження транспортного засобу на відповідність вимогам Закону України «Про охоронну діяльність», розділу III Порядку обладнання транспорту реагування суб’єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв’язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами», затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 квітня 2013 року № 375, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за № 746/23278 та ДСТУ 3849-2018 «Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги», завірений підписом уповноваженої особи ТСЦ МВС та його печаткою;
  • платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або  відміткою банку, відділення поштового зв’язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою: https://check.gov.ua/.
 1.  Для отримання дозволу на встановлення та використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв синього кольору:
 • заява органу державної влади, його територіального органу, установи, організації, підприємства, що використовує транспортний засіб, на який має бути виданий дозвіл на встановлення та використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв синього кольору. У разі подання заяви представником заявника до заяви додається завірена в установленому законодавством порядку копія документа, що підтверджує повноваження такого представника (довіреність або доручення);
 • копія реєстраційного документа на транспортний засіб, зазначений у заяві. У разі використання транспортного засобу, що не перебуває у власності заявника, також подається копія тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу, яким заявнику надано право користування та/або розпорядження транспортним засобом;
 • завірена відповідно до вимог законодавства копія розпорядчого документа, яким визначено, що зазначений у заяві транспортний засіб використовується для виконання оперативних завдань;
 • акт обстеження транспортного засобу на відповідність вимогам ДСТУ 3849:2018 за формою згідно з додатком 3 до Порядку оформлення, видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв синього кольору на транспортних засобах, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 грудня
  2019 року № 1080, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня
  2020 року за № 85/34368, засвідчений підписом уповноваженої особи ТСЦ МВС та її печаткою (видається на кожний транспортний засіб);
 • платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв’язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою: https://check.gov.ua/.

Додатково подаються такі документи:

 • орган державної влади, його територіальний орган, установа, організація, підприємство, транспортні засоби яких використовуються для пересування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона,  подають лист Управління державної охорони України, який підтверджує, що зазначений у заяві транспортний засіб використовується для пересування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;
 • заклади охорони здоров’я подають документ Міністерства охорони здоров’я України, яким передбачено право суб’єкта господарювання на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Медицина невідкладних станів»;
 • банки подають документ Національного банку України, яким передбачено право здійснення інкасації та перевезення валютних цінностей;
 • атестовані аварійно-рятувальні служби подають свідоцтво про атестацію аварійно-рятувальної служби;
 • аварійні служби систем водо-, енерго-, газопостачання подають документ на право провадження відповідного виду господарської діяльності, виданий органом ліцензування, уповноваженим у відповідній сфері згідно із законодавством

Послідовність дій одержувача послуги:

суб’єкт звернення особисто або через уповноважену ним особу подає до суб’єкта надання адміністративної послуги повний пакет документів у паперовому вигляді, або надсилає їх поштою

Вартість послуги:

68 гривень (розмір плати за надання послуги наведено без урахування податку на додану вартість та вартості бланка).

Строк надання послуги:

До 10 робочих днів з дня подання необхідних документів

Перелік підстав для відмови в наданні послуги:

 1. У разі отримання дозволу на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності:
 • подання неповного пакета документів;
 • транспортний засіб не зареєстрований за суб’єктом охоронної діяльності – заявником;
 • невідповідність транспортного засобу вимогам Закону України «Про охоронну діяльність», розділу III Порядку обладнання транспорту реагування суб’єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв’язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами», затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 квітня 2013 року № 375, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року
  за № 746/23278 та ДСТУ 3849-2018;
 • відсутність у Єдиному ліцензійному реєстрі інформації про отримання суб’єктом охоронної діяльності ліцензії на провадження охоронної діяльності.
 1. У разі отримання дозволу на встановлення та використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв синього кольору: