A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Перелік документів, що надається юридичною особою для реєстрації/перереєстрації транспортних засобів


Для реєстрації транспортного засобу:

 • копія установчих документів (рішення про утворення юридичної особи, засновницький договір, статут, положення, установчий акт, установчий договір тощо);
 • довідку (або інший відповідний документ), форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про зняття з обліку (якщо попередній власник – юридична особа) та постановку на облік (якщо майбутній власник – юридична особа) транспортного засобу на військовий облік;
 • копія наказу про призначення відповідальної особи/довіреність відповідальній особі на отримання відповідної послуги;
 • виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ;
 • квитанції про сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (у разі реєстрації нового легкового автомобіля)
 • документ, що посвідчує відповідальну особу (паспорт);
 • документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу;
 • копія документа, що підтверджує відповідність конструкції і технічного стану даної марки (моделі) транспортного засобу, обов’язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України (сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката);
 • висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу, що вносяться до електронного реєстру працівниками експертної служби МВС (не є обов’язковим, крім випадків першої  реєстрації вживаного ввезеного з-за кордону транспортного засобу).

Для перереєстрації транспортного засобу на нового власника (відновлення документів та зміни анкетних даних):

 • розпорядчі документи (в тому числі згода або дозвіл відповідних суб’єктів управління майном, рішення чи розпорядження власника, завірена в установленому порядку копія наказу (або витягу з наказу) про отримання даної адміністративної послуги тощо);
 • копія установчих документів (рішення про утворення юридичної особи, засновницький договір, статут, положення, установчий акт, установчий договір тощо);
 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
 • договір фінансового лізингу, договір купівлі-продажу предмета лізингу, акт приймання-передачі транспортного засобу;
 •  документи, що встановлюють право власності на транспортний засіб, та акт приймання-передачі,засвідчені підписами сторін – для перереєстрації транспортних засобів (об’єктів права державної власності) у разі їх безоплатної передачі із сфери управління міністерств, інших органів виконавчої влади, національної академії наук, інших самоврядних організацій, яким передане в користування державне майно,до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном – за умови дотримання вимог щодо відчуження, які визначені нормативно-правовими актами Фонду державного майна та іншими актами законодавства;
 • акт приймання-передачі транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію, засвідчена у встановленому порядку копія рішення власника ТЗ про реорганізацію – при реорганізації юридичної особи;
 • свідоцтво про реєстрацію ТЗ, засвідчена в установленому порядку копія прийнятого власником або судом рішення про ліквідацію юридичної особи – у зв’язку з ліквідацією юридичної особи передаються іншій юридичній особі;
 • свідоцтво про реєстрацію ТЗ, засвідчена в установленому порядку копія рішення господарського товариства про повернення транспортного засобу його учаснику – при поверненні транспортного засобу, що є внеском учасника до статутного фонду господарського товариства, учаснику у зв’язку з його виходом із товариства;
 • заява члена фермерського господарства (за наявності кількох членів господарства – їх спільної заяви), довідка виконавчого органу відповідної ради про склад фермерського господарства і про перебування транспортних засобів у спільній сумісній власності його членів, свідоцтво про реєстрацію ТЗ, копія свідоцтва про смерть – у разі смерті осіб, на яких було зареєстровано транспортні засоби, що є спільною сумісною власністю осіб, які ведуть фермерське господарство;
 • довідку (або інший відповідний документ), форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про зняття з обліку (якщо попередній власник – юридична особа) та постановку на облік (якщо майбутній власник – юридична особа) транспортного засобу на військовий облік;
 • номерні знаки (номерний знак);
 • номерні знаки (номерний знак) для разових поїздок;
 • документ, що посвідчує відповідальну особу (паспорт);
 • виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ.

* висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу, що вносяться до електронного реєстру працівниками експертної служби МВС (не є обов’язковим та проводиться за бажанням при перереєстрації транспортного засобу).

Для зняття з обліку транспортного засобу:

 • копія установчих документів (рішення про утворення юридичної особи, засновницький договір, статут, положення, установчий акт, установчий договір тощо);
 • довідку (або інший відповідний документ), форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про зняття з обліку транспортного засобу;
 • копія наказу про призначення відповідальної особи/довіреність відповідальній особі на отримання відповідної послуги
 • документ, що посвідчує відповідальну особу (паспорт);
 • виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ;
 • документ, що посвідчує відповідальну особу (паспорт);
 • виконавчий напис нотаріуса, постанови державного або приватного виконавця, рішення суду (за наявності);
 • акт про вибракування транспортного засобу (у разі його вибракування);
 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт);
 • номерні знаки (номерний знак).

* висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу, що вносяться до електронного реєстру працівниками експертної служби МВС (не є обов’язковим та проводиться за бажанням при перереєстрації транспортного засобу).

Порядок проведення експертного дослідження транспортних засобів.